Planten van heesters en bomen in gemeenten

Een boom of een struik planten lijkt simpel: graaf een gat, zet er een boom of heester in en maak het gat weer dicht. Berdi doet meer dan dit alleen. We kijken naar de locatie: hoe is de hoeveelheid zon en schaduw, is de bodem gedraineerd? Ook de bodemgesteldheid speelt een grote rol. Als het nodig is, zorgen we voor boomgrond, stobbenpulp, bemesting, bewatering en beluchting. Verder is diversiteit in soorten bomen en heesters belangrijk om de kans op ziektes en plagen te verkleinen. Berdi denkt daar graag in mee. We plaatsen ook boompalen, boomroosters, infiltratiedrains en gietranden. Bovendien geven we uw gemeente plantgarantie. Mocht de boom of heester het ondanks onze tussentijdse verzorging niet redden, dan planten wij een vervangend exemplaar. U krijgt daarna opnieuw plantgarantie.

 

Berdi geeft plantgarantie

  • Bomen en heesters planten in openbare ruimte
  • Kwaliteit: aandacht voor omstandigheden en bodem
  • Diversiteit in soorten bomen en heesters vergroten
  • Aanvullende producten, zoals boompalen, -roosters, infiltratiedrains en gietranden
  • Plantgarantie voor elke geplante boom of struik
  • Ook mogelijk: onkruidbeheersing op verharding, gladheidsbestrijding

 

Groen- en grijsexpert in Overijssel, Friesland, Groningen, Flevoland en Randstad

In uw gemeente is het groen een belangrijke sfeerbepaler. Bomen, heesters en andere planten brengen de natuur dichter bij de burger en bevorderen hun gevoel van welbevinden. Berdi is expert in het verzorgen van die groene omgeving. Wij bieden bijvoorbeeld integraal onderhoud, zoals grasmaaien en vegen, maar we kunnen de openbare ruimte ook opfleuren met perkplanten of bloembollen. Het snoeien en kappen van heesters en bomen behoort ook tot de mogelijkheden. 

Naast het verzorgen van de groene openbare ruimte zijn we sterk in het onderhoud van het grijze deel, oftewel verhardingen en bestratingen. Berdi biedt bijvoorbeeld onkruidbeheersing op verharding, het reinigen en vegen van bestrating en het wassen van verkeersborden, oftewel bordenwassen. In de winterperiode kunnen we bovendien de gladheidsbestrijding verzorgen. Ons werkgebied beslaat de provincies Overijssel, Friesland, Groningen, Flevoland en het noorden van de Randstad. Als allround speler op het gebied van groen en grijs nodigt Berdi u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek. Neem gerust contact op. 

info@berdi.nl
0527-653363

contact