Openbare ruimte

Berdi (Flevoland) zorgt dat de openbare ruimte in veel gemeenten goed wordt onderhouden. Dit geldt zowel voor de plantsoenen, het ‘groen’, als de straten, winkelcentra, scholen en bedrijventerreinen, het ‘grijs’. Veel van dit soort opdrachten krijgen wij door aanbestedingen. Hieronder vindt u een opsomming van de diensten die wij voor uw gemeente kunnen uitvoeren. Wanneer u erop klikt, krijgt u meer informatie. Neem voor vragen, een offerte of een aanbestedingsverzoek gerust contact met ons op. Goed om te weten: voor veel gemeenten werkt Berdi met de werkapp Locatienu. Deze app helpt ons efficiënt plannen en werken en geeft u realtime inzicht waar wij voor uw gemeente aan het werk zijn. Wij combineren Locatienu bij voorkeur met de GBIonline ondergrond van uw gemeente.

 

Groen 

Integraal wijkonderhoud (maaien, wieden)

Berm- en slootonderhoud

Planten van heesters en bomen

Snoeien en vellen van heesters en bomen

Aanleg en onderhoud buitensportaccommodaties

 

Grijs

Onkruidbeheersing op verharding

Gladheidsbestrijding

Reiniging verharding

Bordenwassen (verkeersborden)

 

Diensten voor gemeenten en bedrijven

Naast gemeenten hebben wij ook veel bedrijven als opdrachtgever. Kijk voor de vele mogelijkheden die wij ondernemers bieden op de pagina Onze diensten voor bedrijfsterreinen. Berdi is dagelijks buiten actief. De natuur gaat ons daarom aan het hart. Wij investeren continu in duurzame oplossingen en innovaties, zoals elektrische machines en gereedschappen. Ook proberen we het geluidsniveau van onze machines naar beneden te brengen. De benodigde energie voor onze elektrische machines en gereedschappen wekken wij op met onze eigen zonnepanelen. Berdi bekijkt continu of we onze footprint kunnen verkleinen. Wij zijn in het bezit van een CO2 Prestatieladder-certificaat niveau 5. Ook zijn wij ISO 9001-, 26000-, VCA**- en Groenkeur-gecertificeerd.

info@berdi.nl
0527-653363

contact