Bordenwassen

Verkeersborden zijn belangrijk voor de veiligheid op de weg. Een essentiële voorwaarde daarbij is wel dat ze goed zichtbaar zijn. Berdi biedt gemeenten daarom de dienst bordenwassen. Vervuilde borden hebben 10 tot 15% minder reflectie en zijn tot 70% minder goed te lezen. Bij verkeersborden kunt u denken aan de veelgebruikte borden op een paal, maar ook aan de grote borden op en rond snelwegen, de ANWB-wegwijzers, de groene hectometerpaaltjes en de witte bermpaaltjes. Er is een grote diversiteit aan borden en dat vraagt om flexibiliteit in aanpak. Berdi heeft diverse machines om verkeersborden mee schoon te maken en in sommige gevallen is het gewoon handwerk. Wij adviseren één reinigingsronde in het najaar, één aan het begin van de winter en een ronde aan het eind van de winter. Doordat goed onderhoud de levensduur van de borden meestal verlengt, is bordenwassen een investering die u als gemeente snel terugverdient. 

 

Berdi reinigt verkeersborden op maat

  • Bordenwassen zorgt voor meer veiligheid op de weg
  • Verbetert de reflectie en leesbaarheid
  • Flexibiliteit in aanpak
  • Reinigingsmiddelen met pH-waarde tussen 4 en 10
  • Middelen bevatten geen chemicaliën 
  • Veiligheid door matrixborden en verkeersregelaars
  • Ook mogelijk: berm- en slootonderhoud

 

Veilige verkeerssituaties in Noord- en Midden-Nederland

Voor het reinigen van de borden gebruiken wij reinigingsmiddelen met een pH-waarde tussen 4 en 10, afhankelijk van de vervuiling. Groene aanslag of vogelpoep vraagt om een andere reinigingsmethode dan zand of graffiti. Voor u is het goed om te weten dat Berdi niet-schurende reinigingsmiddelen gebruikt. Bovendien bevatten onze schoonmaakmiddelen geen chemicaliën.

Tijdens het bordenwassen is het soms noodzakelijk om verkeersmaatregelen te treffen. Berdi kan bijvoorbeeld verrijdbare matrixborden plaatsen die de weggebruikers duidelijk maken dat er verkeersborden worden gewassen. Daarnaast kan het nodig zijn om verkeersregelaars in te zetten. Naast bordenwassen kan berm- en slootonderhoud de verkeersveiligheid verbeteren. Het werkgebied van Berdi beslaat globaal de provincies Flevoland, Friesland, Groningen en Overijssel en het noordelijk deel van de Randstad. Wilt u meer weten over bordenwassen of het maaien van bermen? Neem contact op met Berdi en we vertellen u er graag meer over! 

info@berdi.nl
0527-653363

contact